Tikėjimo metų himnas (lietuvių kalba) audio

Credo, Domine, adauge nobis fidem!Tikėjimo metai lt
(Tikiu, Viešpatie, sustiprink mūs tikėjimą!)
 
 
1. Kelyje nuo lūkesčių apsunkę esam gundomi nakties.

Sutinki mus, apreiški savo Tėvą, Tu – Aukščiausiojo Sūnus.
Credo Domine, credo.
Su keliaujančiais tarp mūsų šventaisiais, o Viešpatie, Tau sakom:
Adauge, adauge nobis fidem.
Credo Domine, adauge nobis fidem.

2. Kelyje silpni mes ir sutrikę be kasdienės mūsų duonos.
Tu pasotini skaidria šviesa Kalėdų, mums esi Žvaigždė Aušrinė.
Credo Domine, credo.
Su Marija, tikėjimo Buveine, o Viešpatie, Tave meldžiam:
Adauge, adauge nobis fidem.
Credo Domine, adauge nobis fidem.

3. Kelyje palūžę ir išvargę, žaizdos atviros ir sopa.
Tavęs ieškančius dykynėje mus gelbsti – Tu prisilieti ir išgydai.
Credo Domine, credo.
Su vargdieniais mūsų laukiančiais prie vartų, o Viešpatie, Tave kviečiam:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine, adauge nobis fidem!

4. Kelyje ant pečių su Tavo kryžium, sekam Tavo pėdomis.
Tu prisikeli Velykų skaistų rytą, mums esi Gyvasis amžinai.
Credo Domine, credo.
Su drauge atgimti trokštančiais kukliaisiais, o Viešpatie, maldaujam:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine, adauge nobis fidem!

5. Kelyje suburti kvietimo Tavo į kaskart naujas Sekmines.
Vis iš naujo Tu siunti mums savo Dvasią, Tu – mums ateitį atveriantis Žodis.
Credo, Domine, credo!
Su Bažnyčia, Evangelijos nešėja, o Viešpatie, Tavęs prašom:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine, adauge nobis fidem!

6. Kelyje kasdieniame su broliais, mes dėkingi žengiam vienybėj.
Tu takais šios žemės nuolat mus palydi, tiktai Tu – išganymo viltis.
Credo, Domine, credo!
Su pasauliu, kur jau skeidžias Karalystė, o Viešpatie, Tau šaukiam:
Adauge, adauge nobis fidem!
Credo, Domine, adauge nobis fidem!

Tikėjimo metų himną (1, 2 ir 6 stulp.) gieda jungtinis Marijos radijo choras, vad. Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė.
 
[powerpress url=”https://www.vievioparapija.eu/wp-content/uploads/2013/01/tikejimo-metu-himnas-LT_1-2-6_MR.mp3″]
 
Parsisiųsti tekstą su natomis WORD | 2,9 Mb