Dievas yra būti-su

Bažnyčia tik šventė didžius Dievo išganingus darbus visuotiniam žmonijos gerbūviui. Mes turėjome progą juos apmąstyti ir įpinti į savo gyvenimą. Dabar galime pakelti savo akis link akinančios šviesos versmės, iš kurios sklinda visi spinduliai. Žvelgdami iš krikščioniško taško, negalėtume suprasti nei sukūrimo, nei išganymo be Dievo Trejybės slėpinio. Dabar švęsime Švč. Trejybę, ją apmąstysime, pagarbinsime... skaityti daugiau →

Meilė – durys į Trejybės slėpinį (Švenčiausioji Trejybė)

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko,.. skaityti daugiau →

Švč. Trejybė

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Švč. Trejybės pagarbinimas   Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito IX–XI a. Jai skirtas sekmadienis po Sekminių visiškai tinka, nes Trejybės šventė skatina mąstyti ir šlovinti tokį Dievą, koks Jis pasirodė Įsikūnijimo ir Atpirkimo veikloje, sudabartinamoje metinio liturginio ciklo... skaityti daugiau →

Mokymas apie Švenčiausiąją Trejybę (video)

[youtube]http://youtu.be/TRG4Qly_Lec[/youtube]  Temą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius. Katechumenato programa. Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla.   skaityti daugiau →