Dievas yra būti-su

Bažnyčia tik šventė didžius Dievo išganingus darbus visuotiniam žmonijos gerbūviui. Mes turėjome progą juos apmąstyti ir įpinti į savo gyvenimą. Dabar galime pakelti savo akis link akinančios šviesos versmės, iš kurios sklinda visi spinduliai. Žvelgdami iš krikščioniško taško, ...
plačiau

Meilė – durys į Trejybės slėpinį (Švenčiausioji Trejybė)

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eiki...
plačiau

Švč. Trejybė

Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Švč. Trejybės pagarbinimas   Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose...
plačiau

Mokymas apie Švenčiausiąją Trejybę (video)

[youtube]http://youtu.be/TRG4Qly_Lec[/youtube]   Temą veda VDU Katalikų teologijos fakulteto dėst. dr. Artūras Lukaševičius. Katechumenato programa. Kauno arkivyskupijos Suaugusiųjų katechezės mokykla.    
plačiau

Tai, kas virš mūsų ir šiek tiek mumyse

Sakau pats sau, kad galėčiau be jos apsieiti. Be Švč. Trejybės dogmos, be formulės, kad Dievas yra vienas trijuose asmenyse. Mano tikėjimas, jei tik galiu jį minėti, nė kiek nesusvyruotų, jeigu nebūtų tokio apibrėžimo. Nuo tada, kai bažnytkaimi...
plačiau

Trejybės slėpinys (Švč. Trejybės šventė)

Jėzus bylojo savo mokiniams: „Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti....
plačiau

Liturgija – Švenčiausios Trejybės veikalas

Tėvas – liturgijos šaltinis ir tikslas   Pagrindinis liturgijos, ypač sakramenti­nės, tikslas yra Dievo garbinimas. Liturgija yra Dievo ir žmogaus vidinis susitikimas: Die­vo, kuris asmeniškai kreipiasi į žmogų, ir žmo­gaus, kuris, Dievo ma...
plačiau

Švenčiausios Trejybės šventė

I sekmadienis po Sekminių   Ši iškilmė įvairiose Europos šalyse ir vienuolynuose pamažu paplito IX–XI a. Jai skirtas sekmadienis po Sekminių visiškai tinka, nes Trejybės šventė skatina mąstyti ir &scar...
plačiau